ΕΙΣΟΔΟΣ
23210 99200

ΕΙΣΟΔΟΣ

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Ξέχασες τον κωδικό σου;

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the formΕγγραφή

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

EN 81.70 : Προσβασιμότητα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

περισσότερες φωτογραφίες

Σήμερα, πάνω από το 1/3 των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών έχει κάποια μορφή αναπηρίας που τα περιορίζει σε μικρό ή σημαντικό βαθμό. Και όσο ο πληθυσμός της γης γερνάει, η κατάσταση αυτή θα εντείνεται. Στην Ευρώπη μόνο, προβλέπεται ότι μέχρι το έτος 2060 περισσότερο από το 50% του ευρωπαϊκού πληθυσμού θα είναι πάνω από την ηλικία συνταξιοδότησης (67 σήμερα στην Ελλάδα). Την ίδια ώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας στους έξι πολίτες έχει κάποια μορφή αναπηρίας , ήπια ή σοβαρή, με αποτέλεσμα 80 εκατομμύρια άτομα να μην μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική και κοινωνική ζωή, εξαιτίας περιβαλλοντικών και άλλων εξωτερικών παραγόντων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν λάβει ισχυρή εντολή να βελτιώσουν την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν προϋποθέσεις τέτοιες ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως των δικαιωμάτων τους και να αντλούν όσο το δυνατό περισσότερα οφέλη από τη συμμετοχή τους στην κοινωνία και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Για να επιτευχθεί αυτό, έχουν τεθεί σε εφαρμογή δράσεις που αφορούν συγκεκριμένους τομείς, με πρώτο τον τομέα της προσβασιμότητας.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο όρος προσβασιμότητα ορίζεται ως το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα άτομα -ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα κ.λπ.)- να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Στην περίπτωση που το περιβάλλον ορίζεται ως κτιριακό η προσβασιμότητα είναι από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του. Αφορά τον σχεδιασμό εγκαταστάσεων και κτιρίων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή με μειωμένη κινητικότητα. Η σπουδαιότητα της προσβασιμότητας έχει αναγνωριστεί, μεταξύ άλλων, και από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αποδοχή των Πρότυπων Κανόνων για ίσες ευκαιρίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ίσως το σημαντικότερο μέσο επίτευξης της προσβασιμότητας σε τέτοια κτίρια αποτελούν οι ανελκυστήρες . Έτσι από το 2003, για όλα τα κράτη μέλη της ένωσης ισχύει το πρότυπο ΕΝ 81-70 το οποίο καλύπτει  τις απαιτήσεις ασφαλείας της Οδηγίας των Ανελκυστήρων και επιπλέον ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να έχουν τα ασανσέρ προκειμένου να είναι προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Η Metron προσφέρει πλήρως πιστοποιημένη γκάμα ανελκυστήρων κατά EN 81-70, τόσο μηχανικών (MRL και με μηχανοστάσιο) όσο και υδραυλικών.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 81-70;

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

Αρχικά από το πρότυπο 81-70 ορίζονται 3 μεγέθη ανελκυστήρων, δηλαδή 3 μεγέθη θαλάμων που επιτρέπουν την πρόσβαση σε επιβάτες με αναπηρική καρέκλα.

1. Η μικρότερη διάσταση θαλάμου που θεωρείται αποδεκτή είναι Πλάτους 1000mm και Βάθους 1250mm. Ένας τέτοιος θάλαμος έχει ωφέλιμο βάρος 450kg και επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο.Διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα

2. Η δεύτερη επιτρεπτή διάσταση θαλάμου είναι Πλάτους 1100mm και Βάθους 1400mm, ωφέλιμου φορτίου 630 kg που επιτρέπει την πρόσβαση ενός ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο και έναν συνοδό.

3. Η τρίτη διάσταση είναι Πλάτους 2000mm και Βάθους 1400mm, ωφέλιμου φορτίου 1275 kg που επιτρέπει και την περιστροφή ενός αμαξιδίου μέσα στον θάλαμο.

Οι διαστάσεις των συγκεκριμένων θαλάμων πρέπει να συνοδεύονται και με τις αντίστοιχες διαστάσεις αυτομάτων πορτών ανελκυστήρα, έτσι λοιπόν :

1. Για την πρώτη κατηγορία θαλάμου οι αυτόματες πόρτες πρέπει να έχουν καθαρό άνοιγμα μεγαλύτερο ίσο από 800mm.

2. Για την δεύτερη κατηγορία καθαρό άνοιγμα μεγαλύτερο ίσο από 900mm 

3. Για την τρίτη κατηγορία καθαρό άνοιγμα 1100mm και πάνω.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Να σημειώσουμε ότι οι αυτόματες θύρες θαλάμου και ορόφων είναι υποχρεωτικές για την τήρηση του συγκεκριμένου προτύπου.  Οι πόρτες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από βέλη που δείχνουν την κατεύθυνση του ασανσέρ είτε στο πάνω μέρος της πόρτας ορόφου, είτε δίπλα της σε συγκεκριμένο ύψος, όπως φαίνεται στην πόρτα της Metron στην εικόνα. Επιπρόσθετα, ο χρόνος παραμονής των πορτών σε ανοιχτή θέση  πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 2 δευτερόλεπτα, ενώ υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει διάταξη προστασίας που αποτρέπει κάθε επαφή του χρήστη με τις πόρτες. Πρακτικά αυτό συμβαίνει με την ύπαρξη φωτοκουρτίνας που ανιχνεύει την ύπαρξη εμποδίου κατά το κλείσιμο των πορτών.

Μπροστά από κάθε πόρτα ορόφου πρέπει να υπάρχει μια περιοχή διαστάσεων 1500 X 1500 (mm) που να μην υπάρχει κάποιο εμπόδιο που να φράζει την  είσοδο του ασανσέρ ενώ δίπλα από τα κουμπιά κλήσης πρέπει να υπάρχει ανάγλυφος ο αριθμός του ορόφου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.Σήμανση ορόφων

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

Μέσα στον θάλαμο τώρα, θα πρέπει να υπάρχει ένας μίνιμουμ εξοπλισμός όπως η ύπαρξη χειρολαβής (κουπαστής) για να επιτρέπει τη στήριξη ατόμου με δυσκολία στην κίνηση. Οι ελάχιστες διαστάσεις για το σημείο κρατήματος είναι 30mm και ελάχιστη ακτίνα 10mm.

Στο πάνελ των κουμπιών του θαλάμου (κομβιοδόχος θαλάμου) θα πρέπει να υπάρχει κουμπί σειρήνας σε κίτρινο χρώμα και κουμπιά ανοίγματος και κλεισίματος των πορτών. Ο Βασικός όροφος, συνήθως το ισόγειο, πρέπει να έχει υπερυψωμένο κουμπί ενώ όλοι οι όροφοι πρέπει να αναγράφονται αριθμητικά και μόνο, καθώς απαγορεύεται η χρήση άλλων γραμμάτων για τη σήμανση των ορόφων. Η γραφή Braille δεν είναι υποχρεωτική όταν τα κουμπιά του θαλάμου είναι ανάγλυφα, αντιθέτως, υποχρεωτική είναι η αναγγελία ορόφων με ηχητικό και οπτικό τρόπο.Θάλαμος Metron Prestige Deluxe

Η τοποθέτηση του πάνελ των κουμπιών θαλάμου (κομβιοδόχος)  γίνεται στη δεξιά πλευρά κατά την είσοδο στον θάλαμο. Σε περίπτωση που υπάρχει τηλεσκοπική πόρτα η κομβιοδόχος θαλάμου μπαίνει στην πλευρά που κλείνει η πόρτα, ενώ σε περίπτωση διαμπερούς θαλάμου τότε κρίνεται κατά περίπτωση.

Στις περιπτώσεις θαλάμου τύπου 1 ή  2 όπως αυτοί ορίστηκαν προηγουμένως, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη καθρέφτη που να διευκολύνει τον άνθρωπο σε αμαξίδιο να βγει με κίνηση του αμαξιδίου προς τα πίσω. Επιπλέον η ακρίβεια της στάσης του θαλάμου στον όροφο πρέπει να είναι ± 10mm για να μην δημιουργείται «σκαλοπάτι» που εμποδίζει είτε την είσοδο είτε την έξοδο από τον θάλαμο του ασανσέρ. Στους  υδραυλικούς ανελκυστήρες της Metron αυτό εξασφαλίζεται με τη χρήση της ηλεκτρονικής βαλβίδας της Bucher ενώ στους μηχανικούς, MRL ή με μηχανοστάσιο, από τον κινητήρα του ασανσέρ και τον περιοριστή ταχύτητας αντίστοιχα.

Προαιρετική είναι η χρήση πτυσσόμενης καρέκλας εντός του θαλάμου. Όπου παρέχεται όμως, θα πρέπει να έχει ύψος από το δάπεδο 500 ± 20mm, πλάτος 400-500mm, βάθος 300-400mm και δυνατότητα στήριξης φορτίου 100kg.Καρεκλάκι θαλάμου για ΑΜΕΑ

Σε πολλούς, όλα τα παραπάνω μπορεί να μοιάζουν με τυπικότητες ή ακραίες προδιαγραφές που καλύπτουν ελάχιστες περιπτώσεις, για μια δημοκρατική κοινωνία όμως η ίση μεταχείριση των πολιτών της και των δικαιωμάτων που έχουν, όπως η πρόσβαση σ’ ένα κτίριο, πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι οι άνθρωποι σε κάποια περίοδο της ζωής τους θα έχουν μειωμένη κινητικότητα και αυτό είναι ένα γεγονός και όχι μια γενικευμένη υπόθεση. Άνθρωποι με παιδικά καροτσάκια, καροτσάκια αγορών, άνθρωποι που κουβαλούν  βαριά αντικείμενα, άνθρωποι τρίτης ηλικίας, άτομα με προσωρινό τραυματισμό, όλοι επωφελούνται από τη θέσπιση του προτύπου.

Στη Metron εφαρμόζουμε πιστά το πρότυπο 81.70 και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε εξατομικευμένη ανάγκη. Είτε πρόκειται για οικιακό ανελκυστήρα, είτε για ασανσέρ σε δημόσια κτίρια, υιοθετούμε και εφαρμόζουμε πιστά κανόνες προτύπων όπως ο ΕΝ 81.70  που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και μετακίνησης όλων μας.

Πηγές:

European Commission

United Nations

Disabled People's International

European Standards  

Περισσότερα Νέα & Ανακοινώσεις

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
31/Jan/2019

Η Metron στη Liftex 2019

15-16 Μαΐου, ExCel Λονδίνο

περισσότερα
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
18/Jan/2019

Η Metron στην Έκθεση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ζακύνθου

17 & 18 Ιανουαρίου 2019

περισσότερα
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
16/Jan/2019

Δωρεά Ειδών Πρώτης Ανάγκης από τη Metron

Κοινωνικό Παντοπωλείο Ι.Μ. Σερρών

περισσότερα
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
14/Jan/2019

Η Metron περήφανος χορηγός στο CHRISTMAS BASKEΤBALL TOURNAMENT

27-30 Δεκεμβρίου 2018 

περισσότερα
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
10/Oct/2018

Metron4U ένα πρόγραμμα της Metron για τους ανθρώπους της

Εταιρική Εκδήλωση Metron 2018

περισσότερα
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
05/Oct/2018

Προσφορά αλληλεγγύης από τον Κουμπαρά της Metron

Η Metron στηρίζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Κιβωτός Αγάπης» της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης

περισσότερα
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
02/Oct/2018

Η Metron περήφανος χορηγός της έκθεσης 9η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

Η Ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής στο Μουσείο Μπενάκη

περισσότερα
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
03/Aug/2018

Εθελοντική Αιμοδοσία των εργαζομένων της Metron

Εβδομάδα Αιμοδοσίας Αύγουστος 2018

περισσότερα
Χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη online εμπειρία στη σελίδα μας. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποδέχομαι, συμφωνείτε με τους Όρους & Προϋποθέσεις της Metron. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις όποτε θέλετε.